Wydział chemiczny w mediach

21.09.2021: Radio ZW: Alchemium – nowy gmach Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej otwarty

20.09.2021: Nowiny Lokalne: Otwarto budynek “Alchemium” Politechniki Łódzkiej

20.09.2021: Nauka w Polsce: Otwarto budynek "Alchemium" Politechniki Łódzkiej

19.09.2021: PropertyDesign.pl: Pierwsza faza Alchemium oficjalnie otwarta. Drugi etap czeka na wykonawcę

17:09.2021: Radio Łódź: Politechnika Łódzka: uroczyste otwarcie "Alchemium"

17.09.2021: Wyborcza.pl: Alchemium PŁ już otwarte. Hanna Zdanowska: Dzięki takim inwestycjom młodzi będą chcieli zostać w Łodzi

17.09.2021: Dziennik Łódzki: Politechnika Łódzka otwiera Alchemium. Reprezentacyjna aula ma imię prof. Paryjczaka.

17.09.2021: Polskie Radio Łódź: Wiadomości

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej i spółka ANWIL będą współpracować na rzecz wspierania edukacji studentów, współtworzenia drogi zawodowej absolwentów oraz rozwijania nowoczesnych technologii wdrażanych przez firmę. Dokument został podpisany 6 czerwca 2017 r. przez rektora prof. Sławomira Wiaka i dziekana Wydziału Chemicznego prof. Małgorzatę I. Szynkowską oraz reprezentujących ANWIL - prezesa Zarządu Jacka Podgórskiego i dyrektora ds. personalnych Andrzeja Kisielewskiego.

Strona dziala - zabbix