• High Contrast Button
 • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Wsparcie materialne studentów i doktorantów spełniających warunek niskich dochodów zapewniane jest poprzez:

 • stypendia socjalne  
 • jednorazowe zapomogi
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie

Przyznawane jest również stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zależne od stopnia niepełnosprawności.
 
Wszystkie informacje, akty prawne oraz formularze znajdują się na stronie:

Na poziomie Wydziału

 • przyjmowaniem wniosków stypendialnych (stypendia podstawowe, projakościowe, rektora, socjalne) oraz zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania w DS,
 • opiniowaniem wniosków do Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • opiniowaniem wniosków  dotyczących obniżania opłat za powtarzanie przedmiotów,
 • przekazywaniem oryginału decyzji przyznanego stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla niepełnosprawnych,

zajmują się Wydziałowa Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów oraz  Wydziałowa Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów.

Uwaga!

 • przyjmowaniem wniosków o zapomogi oraz o stypendia dla osób niepełnosprawnych,
 • przyznawaniem świadczeń w/w pomocy materialnej,
 • odwołaniami,

zajmują się Dział Spraw Studenckich oraz Sekcja Obsług Świadczeń - ul. Żeromskiego 116, budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, klatka E (od ul. Radwańskiej), IV piętro.
 

Wydział Chemiczny

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chemiczna kartka z kalendarza

16 października 1873 urodził się Lew Czugajew, rosyjski chemik, wprowadził do analizy chemicznej tzw. odczynnik Czugajewa, stosowany jako bardzo czuły wskaźnik do wykrywania szeregu metali.

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Koło Młodych Chemików
KCh3W

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia