Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

Pracownicy Instytutu prowadzą badania podstawowe i stosowane w zakresie chemii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem chemii radiacyjnej i radiochemii, a także wielu zagadnień fizyki chemicznej, fotochemii, spektroskopii, fizykochemii polimerów, biofizyki i biochemii. Od 2000 roku działa w Instytucie Centrum Doskonałości Zastosowanie Laserów i Biomateriałów w Medycynie.

Działalność naukowa prowadzona jest w grupach badawczych czterech Zespołów Naukowych:

 • Podstawowej Chemii Radiacyjnej
 • Fizycznej Chemii Organicznej i Radiochemii
 • Chemii Radiacyjnej Stosowanej
 • Chemii Fizycznej i Komputerowej
Image
I34

  Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemicznym PŁ w zakresie 20 przedmiotów podstawowych, 37 przedmiotów specjalistycznych oraz 4 przedmiotów w ramach Studium Doktoranckiego. Ponadto, prowadzone są zajęcia ze studentami Wydziałów: Mechanicznego, Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.


  Władze Instytutu

  Dyrektor prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
  Z-ca dyrektora ds. naukowych prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
  Z-ca dyrektora ds. dydaktyki dr hab. inż. Magdalena Szadkowska-Nicze, prof. uczelni
  Z-ca dyrektora ds. pozyskiwania
  funduszy pozabudżetowych
  dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni

  Strona internetowa Instytutu: http://www.mitr.p.lodz.pl  Kontakt

  Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (I-34)
  93-590 Łódź, ul. Wróblewskiego 15
  tel. +48 42 631-31-88, 631-31-05
  fax +48 42 684-00-43, 636-02-46

  Strona dziala - zabbix