Rady Kierunków Studiów

Chemia, Analityka chemiczna i Chemia w kryminalistyce

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, profesor uczelni
Członkowie:
dr hab. inż. Anna Masek, profesor uczelni
dr hab. inż. Anna Albrecht, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, profesor uczelni
dr hab. inż. Lidia Okrasa
dr hab. inż. Adam Sikora
dr inż. Agnieszka Dziergowska
dr inż. Aleksandra Pawlaczyk
przedstawiciel studentów - Zuzanna Mamińska
 Technologia chemiczna i Chemia budowlana

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Członkowie:
dr inż. Marcin Masłowski
prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
dr hab. inż. Ireneusz Kocemba, profesor uczelni
dr Barbara Pacholczyk-Sienicka
dr hab. inż. Jarosław Jung, profesor uczelni
dr hab. inż. Piotr Szajerski
dr inż. Radosław Wach
dr hab. inż. Tomasz Maniecki, profesor uczelni
Błażej Kowalski – przedstawiciel studentówNanotechnologia i ABIOM

Przewodniczący:
prof. dr hab. Piotr Ulański
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
dr hab. inż. Katarzyna Błażewska, profesor uczelni
dr hab. inż. Justyna Frączyk
dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, profesor uczelni
dr hab. inż. Joanna Pietrasik, profesor uczelni
dr hab. inż. Marcin Kozanecki, profesor uczelni
dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, profesor uczelni
dr inż. Elżbieta Skiba
przedstawiciel studentów - Angelika Pokrywka
 Informatyka w ochronie środowiska

Przewodniczący:
dr inż. Jacek Krystek, prof. uczelni
Członkowie:
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Łukasz Januszkiewicz, prof. uczelni (W2)    
dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni    
dr hab. inż. Volodymyr Mosorov, prof. uczelni (W2)    
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło (W2)    
dr inż. Krzysztof Tomalczyk (W2)
Chojnacka Julia – przedstawiciel studentów
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Filip Bogacz – przedstawiciel studentów (W2)