Rady Kierunków Studiów

Treść (rozbudowana)
Chemia, Analityka chemiczna i Chemia w kryminalistyce
Przewodnicząca:
dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. uczelni
Członkowie:
dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Albrecht, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka, prof. uczelni
dr hab. inż. Lidia Okrasa
dr hab. inż. Adam Sikora
dr inż. Agnieszka Dziergowska
dr inż. Aleksandra Pawlaczyk
Zuzanna Mamińska - przedstawiciel studentów
Technologia chemiczna i Chemia budowlana
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
Członkowie:
dr inż. Marcin Masłowski
prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
dr hab. inż. Ireneusz Kocemba, prof. uczelni
dr Barbara Pacholczyk-Sienicka
dr hab. inż. Jarosław Jung, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Szajerski
dr inż. Radosław Wach
dr hab. inż. Tomasz Maniecki, prof. uczelni
Błażej Kowalski – przedstawiciel studentów
Nanotechnologia i ABIOM
Przewodniczący:
prof. dr hab. Piotr Ulański
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
dr hab. inż. Katarzyna Błażewska, prof. uczelni
dr hab. inż. Justyna Frączyk
dr hab. inż. Sławomir Kadłubowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni
dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, prof. uczelni
dr inż. Elżbieta Skiba
Angelika Pokrywka - przedstawiciel studentów
Informatyka w ochronie środowiska
Przewodniczący:
dr inż. Jacek Krystek, prof. uczelni
Członkowie:
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Łukasz Januszkiewicz, prof. uczelni (W2)
dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni
dr hab. inż. Volodymyr Mosorov, prof. uczelni (W2)
prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło (W2)
dr inż. Krzysztof Tomalczyk (W2)
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
Chojnacka Julia – przedstawiciel studentów
Filip Bogacz – przedstawiciel studentów (W2)
Technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych
Przewodnicząca:
dr hab. inż. Magdalena Maciejewska, prof. uczelni
Członkowie:
dr hab. inż. Elżbieta Kuśmierek
dr hab inż. Łukasz Kołodziejczyk (W1)
dr hab. inż. Jakub Surmacki
dr inż. Anna Jędrzejczak (W1)
dr inż. Marcin Makówka (W1)
dr inż. Anna Strąkowska
Katarzyna Szor - przedstawiciel studentów (W1)

Strona dziala - zabbix