Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwo Łódzkie

Image
woj_lodzkie_logo

Współpraca Wydziału z Urzędem Marszałkowskim Województwo Łódzkie ma na celu stworzenia bazy danych i monitorowania poziomu metali ciężkich oraz metali z grupy platynowców w glebach znajdujących się w sąsiedztwie głównych dróg województwa łódzkiego.

Treść (rozbudowana)
Mapa - punkty poboru próbek

Do badań prowadzonych w kierunku utworzenia bazy danych wytypowano 40 punktów pobierania próbek gleby zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego w bliskim sąsiedztwie autostrad A1, A2 oraz dróg ekspresowych S8 i S14. Dodatkowo, dla wybranych punktów udało się pozyskać próbki gleby bezpośrednio za ekranem dźwiękoszczelnym jak  i w jego niedalekim sąsiedztwie. Dla każdej z dróg i autostrad wytypowano po przynajmniej 10 punktów pomiarowych, tak aby były one w miarę równomiernie rozłożone wzdłuż analizowanych tras. Wszystkie próbki pobrano w okresie październik-listopad 2022 r.

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=51.68255333964595%2C19.32957509…

0
Mapa – poziomy stężeń badanych metali

Poziomy stężeń dla każdego z analizowanych metali podzielono na 4 kategorie, co stanowi odzwierciedlenie w nasyceniu kolorów znaczników dla rozpatrywanych punktów pomiarowych. Po wybraniu konkretnego metalu zostanie wyświetlona informacja dotycząca jego stężenia w danym punkcie wraz z lokalizacją geograficzną. Mapy zmian stężeń poszczególnych metali zostały indywidualnie sporządzone dla każdego z badanych metali.

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=51.682548402392364%2C19.3295700…

0

Strona dziala - zabbix