Galeria „Politechnika”

Początki Galerii „Politechnika” związane są z pracami komisji kultury Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej. Za główny cel działalności powstającej Galerii przyjęto funkcję edukacyjną, mającą służyć rozpowszechnianiu malarstwa, grafiki i fotografiki w środowisku Uczelni. Dzięki staraniom wiceprezesa ZNP w PŁ dr. Jana Raczyńskiego oraz prof. Edwarda Rybickiego i mgr Wandy Darskiej rozpoczęto działalność Galerii w roku 1979, wystawami malarstwa znanego artysty prof. PWSSP Mariana Jaeschke i Lucjana Staszewskiego, wieloletniego nauczyciela akademickiego PŁ. Miejscem wystaw od początku był Klub mieszczący się w gmachu Wydziału Chemicznego. W tym czasie w budynku Wydziału swoją siedzibę miał również Rektorat PŁ, a Klub był centrum towarzyskiego i kulturalnego życia Uczelni. Wystawy w Galerii w latach 1980-1999 odbywały się okazjonalnie, kilka razy w roku.

W latach 90., z inicjatywy JM Rektora PŁ prof. Jana Krysińskiego, przystosowano pomieszczenie klubowe do wymogów profesjonalnej galerii sztuki. Założono specjalne oświetlenie, prowadnice do zawieszania obrazów oraz zakupiono kilkadziesiąt ram do oprawiania malarstwa pastelowego. Uroczyste otwarcie Galerii „Politechnika” pod patronatem JM Rektora PŁ i ZNP w PŁ nastąpiło 6 grudnia 1993 r. i było poświęcone malarstwu Mariana Jaeschke. Od 1993 roku wernisaże wystaw zwyczajowo otwierają JM Rektor PŁ lub Dziekan Wydziału Chemicznego oraz Prezes ZNP w PŁ. Częstymi gośćmi na wernisażach są Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki i Prezes Związku Artystów Plastyków. W latach 90., dzięki opiece i osobistym kontaktom prof. Edwarda Rybickiego, zorganizowano 30 wystaw najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych, m.in. L. Rózgi, J. Wiesiołka, W. Kondka, H. Tchórzewskiej i H. Płóciennika. Od 1994 r. wystawy w Galerii „Politechnika” są organizowane również pod patronatem Miejskiej Galerii Sztuki, a od 2006 także przy współpracy Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi. W tym okresie wystawy od strony technicznej przygotowywali członkowie ZNP w PŁ; pracami kierowała Prezes ZNP w PŁ dr inż. Maria Bielawska, a pomagali jej mgr inż. Eugeniusz Mrowca, inż. Wiesław Kowalczyk i dr inż. Witold Staszewski.

W latach 2005-2010 ze środków finansowych Politechniki rozpoczęto drukowanie folderów ilustrujących prace wystawianych w Galerii artystów. Od 2010 r. do wystaw drukowane są katalogi prac, projektowane społecznie przez wybitnych artystów środowiska łódzkiego, w których zamieszczane są również teksty Marii Kępińskiej - uznanego krytyka sztuki, pisarki i poetki. Z czasem, w katalogach zaczęły się pojawiać również komentarze innych Kuratorów wystaw. W roku 2010 Stefan Staszewski zaprojektował logo dla Galerii „Politechnika”. Również w 2010 r. powstał stały zespół przygotowujący i organizujący wystawy pod kierownictwem komisarza Galerii „Politechnika” dra inż. Witolda Staszewskiego. W latach 2000-2020 odbyło się ponad 120 wernisaży, w których liczny udział brali pracownicy i studenci PŁ oraz zaproszeni goście.

Sytuacja epidemiczna, spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uniemożliwia integrację środowiska twórców i odbiorców sztuki w formie tradycyjnych spotkań. Pragniemy jednak nie zawieszać działalności Galerii „Politechnika” i prezentować Państwu dalej prace naszych artystów w formie cyfrowej, za pośrednictwem strony internetowej Wydziału Chemicznego PŁ oraz za pomocą mediów społecznościowych. Wierzymy, że w tych trudnych dla wszystkich czasach, obcowanie ze sztuką, chociażby tylko w wirtualnej formie, przyniesie Państwu namiastkę naszych spotkań i sprowokuje do dyskusji o sztuce.

Kontakt e-mail: Naciśnij aby wyświetlić adres email

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Wystawy z lat wcześniejszych

Strona dziala - zabbix