Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

RADA DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE

Przewodnicząca:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska-Jóźwik
Kierownik Dyscypliny Nauki Chemiczne

Zastępca przewodniczącej:
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński

Członkowie:
prof. dr hab. Halina Abramczyk
dr hab. inż. Anna Albrecht
prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht
dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Bujacz, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz
dr inż. Karolina Chałupka
dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki
dr hab. inż. Jarosław Jung, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska
prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni
dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
dr inż. Tomasz Marszałek
dr hab. inż. Anna Marzec
dr hab. inż. Anna Masek, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł Mierczyński, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. uczelni
dr hab. Radosław Podsiadły, prof. uczelni
dr hab. Piotr Polanowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. uczelni
dr hab. inż. Adam Sikora
prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka
prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
prof. dr hab. Jacek Ulański
prof. dr hab. inż. Piotr Ulański
dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf
prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik

Strona dziala - zabbix