• High Contrast Button
 • BIP
Chemia Background Fade2

Wydział Chemiczny

Wsparcie materialne studentów i doktorantów spełniających warunek niskich dochodów zapewniane jest poprzez:

 • stypendia socjalne  
 • jednorazowe zapomogi
 • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie

Przyznawane jest również stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zależne od stopnia niepełnosprawności.
 
Wszystkie informacje, akty prawne oraz formularze znajdują się na stronie:

Na poziomie Wydziału

 • przyjmowaniem wniosków stypendialnych (stypendia podstawowe, projakościowe, rektora, socjalne) oraz zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania w DS,
 • opiniowaniem wniosków do Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • opiniowaniem wniosków  dotyczących obniżania opłat za powtarzanie przedmiotów,
 • przekazywaniem oryginału decyzji przyznanego stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla niepełnosprawnych,

zajmują się Wydziałowa Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Studentów oraz  Wydziałowa Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów.

Uwaga!

 • przyjmowaniem wniosków o zapomogi oraz o stypendia dla osób niepełnosprawnych,
 • przyznawaniem świadczeń w/w pomocy materialnej,
 • odwołaniami,

zajmują się Dział Spraw Studenckich oraz Sekcja Obsług Świadczeń - ul. Żeromskiego 116, budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, klatka E (od ul. Radwańskiej), IV piętro.
 

Wydział Chemiczny

75 lat PŁ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Chemiczna kartka z kalendarza

23 września 1855 austriacki chemik Carl Auer von Welsbach opatentował koszulkę Auera, stosowaną jako żarnik w lampach gazowych.

 Alchemium on-line

 EMEC20

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

REKRUTACJA

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia