Tematyka studiów doktoranckich

Informacja na temat studiów III stopnia na Wydziale Chemicznym PŁ

Wydział Chemiczny PŁ prowadzi studia doktoranckie obejmujące następującą tematykę badań naukowych z zakresu chemii i technologii chemicznej:

• Analityka i monitoring zanieczyszczeń środowiska
• Chemia obliczeniowa: modelowanie molekularne, symulacje komputerowe
• Chemia i technologia polimerów
• Fotochemia i techniki laserowe
• Kataliza heterogeniczna
• Kompozyty polimerowe
• Nanotechnologia materiałów organicznych i metalicznych, w tym bio- i chemosensory, elektronika „plastikowa”
• Nowoczesne materiały polimerowe, w tym nanokompozyty, nanonapełniacze, polimery inteligentne, materiały specjalne
• Radiochemia i radioekologia
• Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów i kryształów molekularnych
• Spektroskopia wibracyjna i relaksacyjna
• Stereochemia i mechanizmy reakcji chemicznych i biochemicznych
• Synteza i aplikacja barwników
• Synteza i modyfikacja biomateriałów polimerowych
• Synteza i struktura związków organicznych, heteroorganicznych i metaloorganicznych
• Technologie oczyszczania ścieków
• Zastosowanie metod chemii radiacyjnej w chemii i biochemii
• Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie klinicznej
• Związki farmakologicznie aktywne
• Związki naturalne i ich analogi

Strona dziala - zabbix