• High Contrast Button
  • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

Informacja na temat studiów III stopnia na Wydziale Chemicznym PŁ

Wydział Chemiczny PŁ prowadzi studia doktoranckie obejmujące następującą tematykę badań naukowych z zakresu chemii i technologii chemicznej:

• Analityka i monitoring zanieczyszczeń środowiska
• Chemia obliczeniowa: modelowanie molekularne, symulacje komputerowe
• Chemia i technologia polimerów
• Fotochemia i techniki laserowe
• Kataliza heterogeniczna
• Kompozyty polimerowe
• Nanotechnologia materiałów organicznych i metalicznych, w tym bio- i chemosensory, elektronika „plastikowa”
• Nowoczesne materiały polimerowe, w tym nanokompozyty, nanonapełniacze, polimery inteligentne, materiały specjalne
• Radiochemia i radioekologia
• Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów i kryształów molekularnych
• Spektroskopia wibracyjna i relaksacyjna
• Stereochemia i mechanizmy reakcji chemicznych i biochemicznych
• Synteza i aplikacja barwników
• Synteza i modyfikacja biomateriałów polimerowych
• Synteza i struktura związków organicznych, heteroorganicznych i metaloorganicznych
• Technologie oczyszczania ścieków
• Zastosowanie metod chemii radiacyjnej w chemii i biochemii
• Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie klinicznej
• Związki farmakologicznie aktywne
• Związki naturalne i ich analogi

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

3 grudnia 1900 urodził się Richard Kuhn, niemiecki biochemik, laureat Nagrody Nobla (1938) za prace nad karotenoidami i witaminami.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia