Stypendium Rektora - liczebność

Data dodania 21/03/2023 - 14:10
Kategorie

.

Wydział Chemiczny informuje, że zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2022/2023, studentom pierwszego roku studiów rozpoczynających się od marca (w tym studenci realizujący program studiów w CKM), na kierunkach prowadzonych przez Wydział, mogą zostać przyznane wskazane w załączniku liczby stypendiów rektora dla studentów.
 

Wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania m.in. stypendium dostępne są na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej www.p.lodz.pl

Załączniki

Strona dziala - zabbix