Finał X edycji Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej

Data dodania
Kategorie

.

Image

12 kwietnia 2024 r. odbyła się gala finałowa X Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej, organizowanego od dziesięciu lat przez trzy wydziały Politechniki Łódzkiej: Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, a także Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. W konkursie wzięło udział ponad dwustu uczestników z całej Polski. Jak co roku, Konkurs składał się z dwóch etapów, z których pierwszy polegał na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przez uczestników i na podstawie przesyłanych odpowiedzi zweryfikowaniu ich wiedzy i zaproszeniu najlepszych na Politechnikę Łódzką. Drugi etap, obejmował natomiast rozwiązywanie złożonych zadań teoretycznych i rachunkowych na Wydziale BiNOŻ oraz wykonanie doświadczeń laboratoryjnych, sprawdzających umiejętności praktyczne uczestników na Wydziale Chemicznym. Jury, składające się z pracowników naukowo-dydaktycznych trzech Wydziałów PŁ, na podstawie wnikliwej analizy udzielonych odpowiedzi, wyłoniło dziesięciu najlepszych uczestników X edycji Konkursu i zaprosiło na galę finałową na Wydziale WIPOŚ. Finaliści Konkursu nagrodzeni zostali upominkami z Politechniki Łódzkiej oraz kalkulatorami naukowymi ufundowanymi przez firmę Chemipack Sp. z o.o.. Laureaci Konkursu dodatkowo otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe – laptopy ufundowane przez firmę Galvo S.A. oraz tablety ufundowane przez firmę Chemipack Sp. z o.o. Ponadto, nagrodzeni uczniowie uzyskają możliwość ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na jeden z Trzech Wydziałów organizujących Konkurs.

Lista laureatów i finalistów X edycji Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów PŁ

Imię i Nazwisko

Miejsce

Alicja Mężyk

Laureat I-go miejsca (eq aequo)

Juliusz Szczeszek-Bistuła

Laureat I-go miejsca (eq aequo)

Maria Lasocka

Laureat II-go miejsca

Filip Fabisiak

Laureat III-go miejsca (eq aequo)

Tomasz Grabowski

Laureat III-go miejsca (eq aequo)

Agata Kucharska

Finalista

Julia Michniewicz

Finalista

Jacek Ługawiak

Finalista

Tymoteusz Maj

Finalista

Franciszek Oziębło

Finalista

grupowe_Xed_KCh3W

 

Sponsorem nagród w konkursie jest firma GALVO S.A.

oraz

firma Chemipack Sp. z o.o.

Strona dziala - zabbix