Konkurs na artykuł naukowy pt. „Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład”

Data dodania 15/11/2022 - 17:46
Kategorie

Zapraszamy do udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2022” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”. Dwunastą edycję projektu organizują: Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Image

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Strona dziala - zabbix