Technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych​ - nowy kierunek studiów II st.

Data dodania 28/11/2022 - 17:19
Kategorie

Technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych - nowy kierunek studiów II stopnia​ na Wydziale Chemicznym ​Politechniki Łódzkiej​

Image

Kierunek studiów TECHNOLOGIE NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH umożliwia studentom uzyskanie wiedzy z zakresu nauk chemicznych, inżynierii materiałowej technologii chemicznej i nanotechnologii. Zajęcia dydaktyczne realizowane są przez kadrę akademicką z Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Oferują dużą ilość zajęć praktycznych i projektowych realizowanych w ścisłej współpracy z ekspertami reprezentującymi przemysł i opartych na rzeczywistych problemach technologicznych występujących w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu już w trakcie studiów studenci mają kontakt ze specyfiką i złożonością problemów właściwych dla danej branży przemysłowej.

Perspektywy zawodowe:
przedsiębiorstwa wytwarzające i przetwarzające lub stosujące funkcjonalne materiały inżynierskie, w tym:

  •      przemysł chemiczny,
  •      przemysł opakowaniowy i tworzyw sztucznych,
  •      farby i lakiery, materiały powłokotwórcze,
  •      przemysł maszynowy i motoryzacyjny,
  •      przemysł zbrojeniowy, stoczniowy i lotniczy,
  •      energetyka, elektronika.

Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rusza od dnia 30 stycznia 2023 r.

Szczegóły na stronie internetowej: techmatfun.p.lodz.pl

 

Image

Strona dziala - zabbix