Specjalności na studiach I stopnia 2022/23 Z

Data dodania 29/06/2022 - 12:40
Kategorie

W roku akademickim 2022/23 Z na studiach I stopnia uruchomione zostaną następujące specjalności:


W ramach kierunku CHEMIA:

  • Kontrola jakości w chemii
  • Synteza organiczna i bioorganiczna

W ramach kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA:

  • Technologia chemiczna organiczna

W ramach kierunku NANOTECHNOLOGIA:

  • Nanomateriały funkcjonalne

W ramach kierunku INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA:

  • Technologie EEIA w ochronie środowiska
  • Technologie środowiskowe