Zmiana formy zajęć do dnia 10 listopada

Data dodania 01/11/2022 - 17:52
Kategorie

W związku z poważną awarią w budynku Alchemium i koniecznością czasowego wyłączenia audytoriów i pracowni komputerowych z użytkowania, ulega zmianie forma kształcenia do dnia 10 listopada.

PONIEDZIAŁEK

STUDIA I stopnia (inżynierskie):

Analityka chemiczna - sem. I, gr I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Analityka chemiczna - sem. I, gr II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Analityka chemiczna - sem. III, gr I -  zajęcia w kontakcie wg planu, od 14.15 nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu
Analityka chemiczna - sem. III, gr II - 
zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 – Obliczenia analityczne - Z-155 I p, budynek starej Chemii), od 14.15 nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Analityka chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15 – 10.00 – Dobra praktyka laboratoryjna (w) – MITR, ul. Wróblewskiego)

Analityka chemiczna - sem. VII – specjalność organiczna - zajęcia w kontakcie wg planu (11.15-13.00 Podstawy zarządzania projektami - laboratorium komputerowe w bibliotece chemicznej BCh2)

Analityka chemiczna - sem. VII – specjalność nieorganiczna - zajęcia w kontakcie wg planu

Chemia budowlana - sem. I -  zajęcia w kontakcie wg planu  (14.15-16.00 – Chemia nieorganiczna (ćw) – G-401)

Chemia budowlana - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (10.15-12.00 Chemia fizyczna - sala 105 MITR, I p, budynek starej Chemii)

Chemia budowlana - sem. IV - zajęcia w kontakcie wg planu

Chemia budowlana - sem.VII – zajęcia w kontakcie wg planu

Chemia - sem. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Chemia - sem. III – zajęcia w kontakcie wg planu (12.15-14.00 – Techniki obliczeniowe-  - laboratorium komputerowe w bibliotece chemicznej BCh1)

Chemia - sem. V -  nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu (Podstawy technologii chemicznej (lab) – zajęcia odwołane)

Chemia - sem. VII (obie specjalności) -  zajęcia w kontakcie wg planu

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. II -  nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu
Informatyka w ochronie środowiska - sem. III - 
zajęcia w kontakcie wg planu

Informatyka w ochronie środowiska / Technologie środowiskowe - sem. V -  zajęcia w kontakcie wg planu (10.15-12.00 – Podstawy procesów katalitycznych – Sala seminaryjna A33, VI p. Włókno)
Informatyka w ochronie środowiska / Technologie WEEiA - sem. V - 
zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 – Zagrożenia radiacyjne - laboratorium komputerowe w bibliotece chemicznej BCh1; 10.15-12.00 – Podstawy analizy cyklu życia - laboratorium komputerowe w bibliotece chemicznej BCh1; 14.15-16.00 – Cyfrowe systemy informacji laboratoryjnej - laboratorium komputerowe w bibliotece chemicznej BCh2)

Nanotechnologia - sem. I - gr. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu (Nanomateriały metaliczne (lab) – odwołane)

Nanotechnologia - sem. I - gr. II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams

Nanotechnologia - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 Chemia organiczna – G11; 12.15 – 13.00 Nanomateriały ceramiczne – Sala konferencyjna, II p., budynek Instytutu Technologii Polimerów i Barwników)

Nanotechnologia - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (12.15-14.00 – Podstawy fotochemii – Biblioteka MITR, ul. Wróblewskiego)

Nanotechnologia - sem. VII - zajęcia w kontakcie wg planu

Technologia chemiczna - sem. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams

Technologia chemiczna - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 – Chemia fizyczna – sala 105 MITR, I p, budynek starej Chemii; 12.15-14.00 – Chemia organiczna (w) – biblioteka Instytutu Chemii Organicznej, III p., budynek starej Chemii)

Technologia chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (10.15-12.00 – Chemiczne technologie – CH1; 12.15-14.00 – Inżynieria chemiczna – zajęcia odwołane)

Technologia chemiczna - sem VII - zajęcia w kontakcie wg planu

Studia II stopnia (magisterskie)

​Chemia -  zajęcia w kontakcie wg planu (14.15-16.00 – Polikrystaliczne metody analityczne - laboratorium komputerowe w bibliotece chemicznej BCh2)

Technologia chemiczna (obie specjalności) - zajęcia w kontakcie wg planu


WTOREK

STUDIA I stopnia (inżynierskie):

Analityka chemiczna - sem. I, gr I - zajęcia w kontakcie wg planu, (11.15-12- Sztuka i chemia- Z-155 I p, budynek starej Chemii),                                     

Analityka chemiczna - sem. I, gr II - zajęcia w kontakcie wg planu                                     

Analityka chemiczna - sem. III, gr I - zajęcia w kontakcie wg planu                                     
Analityka chemiczna - sem. III, gr II -
zajęcia w kontakcie wg planu                                     

Analityka chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (10.15-12- Dobra praktyka lab.- sala konferencyjna, I p.,  budynek starej Chemii, 12.15-14-Analiza śladowa i metody stosowane w analizie śladowej, sala konferencyjna, I p.,  budynek starej Chemii, 14-20-Spektroskopia, MITR, I. p. budynek starej Chemii)                                   

Analityka chemiczna - sem. VII – brak zajęć

Analityka chemiczna - sem. VII – brak zajęć

Chemia budowlana - sem. I -  nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams

Chemia budowlana - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu                                     

Chemia budowlana - sem. IV - zajęcia w kontakcie wg planu

Chemia budowlana - sem.VII – zajęcia w kontakcie wg planu                                     

Chemia - sem. I - zajęcia w kontakcie wg planu (12.15-14, Fizyka, KFM, parter, budynek starej Chemii)                                     

Chemia - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (12.15-14- Chemia organiczna, Z-155 I p, budynek starej Chemii)

Chemia - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (12.15-14- Podstawy technologii chemicznej- biblioteka chemiczna BCh2)

Chemia - sem. VII (obie specjalności) -  brak zajęć

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. I – 8.15-14, nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams, 16.15-19 zajęcia w kontakcie wg planu

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. II - zajęcia w kontakcie wg planu (12.15-15-Matematyka, G-402
Informatyka w ochronie środowiska - sem. III -  nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams,

Informatyka w ochronie środowiska / Technologie środowiskowe - sem. V -  zajęcia w kontakcie wg planu (9.15-10.00 – Cyfrowe systemy inf. lab. i przemysłowej, sala konferencyjna, I p., budynek starej Chemii; 12.15-14.00 – Podstawy analizy cyklu życia - biblioteka chemiczna, sala komputerowa BCh1)
Informatyka w ochronie środowiska / Technologie WEEiA - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (9.15-10.00 – Cyfrowe systemy inf. lab. i przemysłowej, sala konferencyjna, I p., budynek starej Chemii; 10.15-12- Elektronika i automatyka w ochronie środowiska, biblioteka chemiczna, sala komputerowa BCh1)

Nanotechnologia - sem. I - gr. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Nanotechnologia - sem. I - gr. II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams

Nanotechnologia - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10, Chemia organiczna, Z-155 I p, budynek starej Chemii)

Nanotechnologia - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu

Nanotechnologia - sem. VII – brak zajęć

Technologia chemiczna - sem. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams

Technologia chemiczna - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu

Technologia chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (10.15-11.00 – Inżynieria chemiczna G-11

Technologia chemiczna - sem VII – brak zajęć


Studia II stopnia (magisterskie)

​Chemia – zajęcia w kontakcie wg planu (15.15-17, Elementy chemometrii, biblioteka chemiczna, sala komputerowa BCh1)

Technologia chemiczna (obie specjalności) - zajęcia w kontakcie wg planu

Jednocześnie informuję, że do dnia 11 listopada 2022 r. ustanawiam tryb mieszany zajęć, zgodny z planem przekazanym Państwu w poprzednich komunikatach:

- dnia 9.11.2022 (środa) - plan jak w dniu 2.11.2022;

- dnia 10.11.2022 (czwartek) – plan jak w dniu 3.11.2022.


ŚRODA

STUDIA I stopnia (inżynierskie):

Analityka chemiczna - sem. I, gr I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

                                      - sem. I, gr II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Analityka chemiczna - sem. III, gr I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu
                                      - sem. I, gr II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Analityka chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu, wykład Wybrane metody analizy instrumentalnej 8-10 sala seminaryjna I pięto budynek starej chemii

Analityka chemiczna - sem. VII - brak planowych zajęć (realizacja badań do pracy dyplomowej w kontakcie)

Chemia budowlana - sem. I -  nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Chemia budowlana - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu

Chemia budowlana - sem. IV - zajęcia w kontakcie wg planu

Chemia budowlana - sem.VII - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Chemia - sem. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Chemia - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (10.15 -12.00 - Chemia fizyczna (w)- MITR; 12.15 - 14.00 - Techniki obliczeniowe i symulacyjne - pracownia komputerowa w bibliotece chemicznej BCh-1)

Chemia - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu

Chemia - sem. VII (obie specjalnoście)- nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. I - zajęcia w kontakcie wg planu

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. II - zajęcia w kontakcie wg planu

Informatyka w ochronie środowiska - sem. III - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Informatyka w ochronie środowiska (obie specjalności) - sem. V - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Nanotechnologia - sem. I - gr. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Nanotechnologia - sem. I - gr. II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Nanotechnologia - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (13.15 - 16.00 Chemia organiczna (w) - G-402; 16.15-17.00 Chemia analityczna (w) - G-402)

Nanotechnologia - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (13.15 - 15.00 Fizykochemia powierzchni (w) - Z-155)

Nanotechnologia - sem. VII - zajęcia w kontakcie wg planu

Technologia chemiczna - sem. I - zajęcia w kontakcie wg planu

Technologia chemiczna - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu

Technologia chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15 - 10.00 - Podstawy technologii leków i środków ochrony roślin (w/p) - pracownia komputerowa w bibliotece chemicznej BCh-2(I-17); 18.15 - 20.00 - Elektroniczne źródła informacji naukowej i technicznej - ZAJĘCIA ZDALNE)

Technologia chemiczna - sem VII - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu

Studia II stopnia (magisterskie)

​Chemia - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15 - 10.00 - Współczesna analityka przemysłowa (w) - Z 155)

Technologia chemiczna (obie specjalności)zajęcia w kontakcie wg planu


CZWARTEK 

STUDIA I stopnia (inżynierskie): 

Analityka chemiczna - sem. I, gr I - zajęcia w kontakcie wg planu

                                      - sem. I, gr II - zajęcia w kontakcie wg planu

Analityka chemiczna - sem. III, gr I -  zajęcia w kontakcie wg planu (10.15-12.00 – Chemia fizyczna (w) sala konferencyjna, I p, budynek starej Chemii)
                                      - sem. I, gr II - 
zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 – Chemia fizyczna (ćw) Z-155 I p, budynek starej Chemii; 10.15-12.00 – Chemia fizyczna (w) sala konferencyjna, I p, budynek starej Chemii; 14.15 – 15.00 – Chemia analityczna (sem) Z-155 I p, budynek starej Chemii) 

Analityka chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15 – 10.00 – Analiza szybkich procesów chemicznych - sala konferencyjna, I p, budynek starej Chemii; 10.15 – 12.00 English Technical & Chemical Technology - Z-155 I p, budynek starej Chemii) 

Analityka chemiczna - sem. VII – specjalność nieorganiczna - zajęcia w kontakcie wg planu 

Analityka chemiczna - sem. VII – specjalność organiczna - zajęcia w kontakcie wg planu 

Chemia budowlana - sem. I -  zajęcia w kontakcie wg planu (10.15-12.00 Technologie informatyczne – laboratorium komputerowe w bibliotece chemicznej BCh1; 12.15-14.00 –

Chemia ogólna - Z-155 I p, budynek starej Chemii) 

Chemia budowlana - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu 

Chemia budowlana - sem. IV - zajęcia w kontakcie wg planu (14.15-16.00 – Barwniki i pigmenty (w) – G11) 

Chemia budowlana - sem.VII – brak zajęć 

Chemia - sem. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu 

Chemia - sem. III - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu 

Chemia - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (14.15-16.00 – English Chemical Technology - sala konferencyjna, I p, budynek starej Chemii) 

Chemia - sem. VII (obie specjalności) -  zajęcia w kontakcie wg planu 

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. I - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 Statystyczna analiza danych – G-402; 12.15 – 14.00 – Chemia środowiska (ćw) – sala seminaryjna IChOiE, włókno IV p.) 

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. II - zajęcia w kontakcie wg planu(8.15-10.00 Statystyczna analiza danych – G-402; 10.15 – 12.00 – Chemia środowiska (ćw) – sala seminaryjna IChOiE, włókno IV p.)
Informatyka w ochronie środowiska - sem. III - 
zajęcia w kontakcie wg planu (17.15-20.00 – Statystyczna analiza danych (lab) – zajęcia odwołane)

Informatyka w ochronie środowiska / Technologie środowiskowe - sem. V -  zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 – Zagrożenia radiacyjne (lab) – biblioteka chemiczna, sala komputerowa BCh2; 10.15-12.00 – Bezpieczeństwo środowiskowe i ocena ryzyka – G-401)

Informatyka w ochronie środowiska / Technologie WEEiA - sem. V -  zajęcia w kontakcie wg planu 

Nanotechnologia - sem. I - gr. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu 

Nanotechnologia - sem. I - gr. II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  

Nanotechnologia - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 Projektowanie i grafika inżynierska - biblioteka chemiczna, sala komputerowa BCh1) 

Nanotechnologia - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu 

Nanotechnologia - sem. VII - zajęcia w kontakcie wg planu

Technologia chemiczna - sem. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  

Technologia chemiczna - sem. III - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 – Chemia organiczna (ćw) – G-325; 10.15-12.00 – Chemia organiczna (w) – G-402) 

Technologia chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu  

Technologia chemiczna - sem VII - zajęcia w kontakcie wg planu (10.15-12.00 – Zarządzanie jakością - biblioteka chemiczna, sala komputerowa BCh2; 12.15-14.00 – Zarządzanie produktami chemicznymi - biblioteka chemiczna, sala komputerowa BCh2) 

Studia II stopnia (magisterskie) 

​Chemia - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  

Technologia chemiczna (obie specjalności) - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  (dla specjalności Technologia polimerów odwołane laboratorium: Technologie przetwórstwa polimerów) 


PIĄTEK

STUDIA I stopnia (inżynierskie): 

Analityka chemiczna - sem. I, gr I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams 

                                      - sem. I, gr II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams 

Analityka chemiczna - sem. III, gr I -nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams
                                        - sem. III, gr II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  

Analityka chemiczna - sem. V - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams 

Analityka chemiczna - sem. VII – specjalność nieorganiczna - zajęcia w kontakcie wg planu 

Analityka chemiczna - sem. VII – specjalność organiczna - zajęcia w kontakcie wg planu 

Chemia budowlana - sem. I -  nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams 

Chemia budowlana - sem. III - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams 

Chemia budowlana - sem. IV - zajęcia w kontakcie wg planu  

Chemia budowlana - sem.VII – brak zajęć 

Chemia - sem. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu 

Chemia - sem. III - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu 

Chemia - sem. V - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams 

Chemia - sem. VII (obie specjalności) -  zajęcia w kontakcie wg planu

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. I - zajęcia w kontakcie wg planu  

Informatyka w ochronie środowiska - sem. I - gr. II - zajęcia w kontakcie wg planu

Informatyka w ochronie środowiska - sem. III -  zajęcia w kontakcie wg planu  

Informatyka w ochronie środowiska / Technologie środowiskowe - sem. V -  zajęcia w kontakcie wg planu (11.15-12.00 – Podstawy analizy cyklu życia (w) - Z-155 I p, budynek starej Chemii; 14.15-16.00 – Bezpieczeństwo środowiskowe i ocena ryzyka - biblioteka chemiczna, sala komputerowa BCh1)
Informatyka w ochronie środowiska / Technologie WEEiA - sem. V - 
zajęcia w kontakcie wg planu (11.15-12.00 – Podstawy analizy cyklu życia (w) - Z-155 I p, budynek starej Chemii) 

Nanotechnologia - sem. I - gr. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams wg planu 

Nanotechnologia - sem. I - gr. II - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  

Nanotechnologia - sem. III - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  

Nanotechnologia - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu 

Nanotechnologia - sem. VII – brak zajęć

Technologia chemiczna - sem. I - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  

Technologia chemiczna - sem. III - nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy MS Teams  

Technologia chemiczna - sem. V - zajęcia w kontakcie wg planu (8.15-10.00 – Automatyka (w) sala konferencyjna, I p, budynek starej Chemii; 10.15-12.00 – Adsorpcja i kataliza (w) - sala konferencyjna, I p, budynek starej Chemii) 

Technologia chemiczna - sem VII – brak zajęć 

 

Studia II stopnia (magisterskie) 

​Chemia – brak zajęć  

Technologia chemiczna (obie specjalności) - brak zajęć

Strona dziala - zabbix