• High Contrast Button
 • BIP
Chemia0 Background Fade2

Wydział Chemiczny

 • Pakiet MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - korzystać z niego mogą wszyscy pracownicy oraz studenci na indywidualne potrzeby (szczegółowe informacje). Dla komputerów współdzielonych dostępne są licencje MS Office 2019.
   
 • Origin Pro 2019 (dla pracowników, w tym instalacje na komputerach prywatnych) - kontakt dr Michał Rostkowski
   
 • Gaussian (Windows: G09 wersja E01, GaussView 5.0.9 oraz Linux: Gaussian 16 wersja A03, GaussView 6.0) - kontakt dr Michał Rostkowski
   
 • HyperChem - kontakt prof. Maria Hilczer

Wydział Chemiczny

Chemiczna kartka z kalendarza

3 grudnia 1900 urodził się Richard Kuhn, niemiecki biochemik, laureat Nagrody Nobla (1938) za prace nad karotenoidami i witaminami.

 Alchemium on-line

KOMUNIKATY DZIEKANATU

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

NASZE KOŁA NAUKOWE

 
 
 
 
 

Galeria „Politechnika”

Galeria PL

Wikamp

wikamp
virtul
poczta
webdziekanat
akty prawne
szkolenia
Fb

Facebook
YT

RG

ResearchGate
Wiki

Wikipedia