XV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

Data dodania
Kategorie

W 2024 roku głównym organizatorem XV Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. XV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików organizowana jest pod Patronatem Honorowym JM Rektora PŁ, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika.

Image

Tegoroczna Sesja odbędzie się 12 czerwca 2024.

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań młodych naukowców w obszarze chemii i nauk pokrewnych wymianę doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi, a przede wszystkim  integrację łódzkiego środowiska akademickiego. Spotkania te corocznie gromadzą kilkadziesiąt studentów i doktorantów oraz ich promotorów.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Tegoroczna XV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików podzielona jest na 4 sekcje tematyczne:

  •     S01 – Chemia Analityczna, Nieorganiczna, Środowiskowa i Elektrochemia,
  •     S02 – Chemia Organiczna, Biochemia, Biotechnologia, Chemia Żywności i Chemia Medyczna,
  •     S03 – Chemia Polimerów i Materiałów Funkcjonalnych, Technologia Chemiczna,
  •     S04 – Chemia Fizyczna, Teoretyczna i Krystalografia.

Informacje na temat Sesji są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności: https://binoz.p.lodz.pl/pl/xv-sesja-lsc

Rejestracja rozpocznie się 6.05.2024  i będzie trwała do 29.05.2024.

Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez formularz rejestracyjny:  https://forms.office.com/e/fEhytS2kYk oraz przesyłanie streszczeń na adres email: xvsesja@info.p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix