Rada ds. Stopni Naukowych

Rada do spraw Stopni Naukowych w dyscyplinach nauki chemiczne, inżynieria chemiczna, technologia żywności i żywienia

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek
Z-ca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Beata Gutarowska

Członkowie:
dr hab. inż. Maria Balcerek, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński
prof. dr hab. inż. Marcin Bizukojć
dr hab. inż. Radosław Bonikowski, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
dr hab. inż. Marta Gmurek, profesor uczelni
dr hab. inż. Jarosław Jung, profesor uczelni
dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska
prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
dr hab. inż. Dorota Kręgiel, profesor uczelni
dr hab. inż. Konrad Olejnik, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec
prof. dr hab. inż. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik
dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, profesor uczelni

Strona dziala - zabbix